Về chúng tôi - Trang thông tin, giới thiệu SP Nông nghiệp, thương mại Thạch Hà
Tạo sự thuận tiện cho người tiêu dùng, có địa chỉ tin cậy, có những sản phẩm nông nghiệp tại gốc của người sản xuất trực tiếp; từng bước kết nối, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Trang thông tin, giới thiệu SP Nông nghiệp, thương mại Thạch Hà ra đời nhằm phục vụ số lượng đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh đến với người dân, sản phẩm của Thạch Hà riêng có.
Tin nổi bật
Sản phẩm mới nhất